Negen op de tien Nederlanders noemen zichzelf gelukkig

Vandaag is het de Dag van Geluk. Negen op de tien volwassenen in Nederland zeggen gelukkig te zijn en 3 procent ongelukkig. Werkenden zijn vaker gelukkig dan uitkeringsontvangers.

Het onderzoek is gebaseerd op de Enquête sociale samenhang en welzijn, die in 2017 is gehouden en waaraan ruim 7 duizend mensen hebben meegedaan. Zij gaven op een schaal van 1 tot en met 10 aan hoe gelukkig zij waren. Bij een score van 7 of hogerspreken we van ‘gelukkig’, bij een score van 5 of 6 is dat ‘niet gelukkig, niet ongelukkig’ en bij scores van 1 tot en met 4 is dat ‘ongelukkig’.

Gezondheid, relaties, werk

Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat vooral een goede gezondheid en sociale relaties sterk gerelateerd zijn aan geluk. Daarnaast is het hebben van werk belangrijk. Op basis van dit onderzoek kan niet worden vastgesteld of het hebben van werk iemand gelukkig maakt, of gelukkige mensen vaker werk hebben, of dat beide het gevolg zijn van andere factoren. Mogelijk zijn alle drie beweringen waar.

Uitkeringsontvangers acht keer zo vaak ongelukkig als werkenden

Iets meer dan 9 op de 10 mensen met betaald werk voelden zich gelukkig, van de uitkeringsontvangers iets minder dan twee derde. Respectievelijk 1,5 procent en 12 procent zeggen ongelukkig te zijn. Dat uitkeringsontvangers minder vaak gelukkig zijn dan werkenden, hangt samen met hun gezondheid, hun financiën en hun dagelijkse bezigheden.

Het verschil in huishoudensinkomen is minder van belang voor het verschil in ervaren geluk, net als de lagere tevredenheid met het sociale leven van uitkeringsontvangers.

Waar 84 procent van de werkenden tevreden is met het werk, is 52 procent van de uitkeringsontvangers tevreden met de dagelijkse bezigheden. Voor tevredenheid met de financiën van het huishouden zijn de verschillen groter: van de werkenden is 80 procenthierover tevreden, van de uitkeringsontvangers 36 procent.

Zelfstandigen tevredener met hun werk dan werknemers

Werknemers zijn even vaak gelukkig als zelfstandigen, hoewel zelfstandigen vaker tevreden zijn met hun werk dan werknemers. Zelfstandigen zijn even vaak tevreden met hun financiële situatie, maar maken zich wel vaker zorgen over hun financiële toekomst dan werknemers.

Bron: CBS

Deel artikel

Lees ook


Brein Gezond
10 juli 2018

3 x zo maak jij je dromen waar voor later


Brein
11 januari 2017

Weg met het taboe rondom depressie


Bewegen Gezond
11 november 2016

7 voordelen van wandelen


Bewegen
3 april 2017

5 tips van Mark Tuitert tegen voorjaarsmoeheid


Body & Mind Gezond lifestyle
1 oktober 2016

Tips voor het stoppen met roken: wat is de manier?


Gezond Voeding
10 augustus 2017

Waarom het verstandig is om te minderen met zout eten

Nu in de winkel

Shop de cadeautjes!