Actievoorwaarden Wendy geeft weg

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winacties in de WENDY #25: WENDY geeft weg

 1. Onze winacties zijn uitsluitend geldig binnen Nederland.
 2. Op onze winacties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. De actie loopt van 22 januari 2019 tot 6 maart 2019.
 4. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de winactie kunnen uitgesloten worden van de deelname.
 5. WENDY Multimedia BV bericht per mail de winnaars persoonlijk over hun prijs (na 6 maart 2019). Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. Met deelname aan de winactie word je automatisch ingeschreven voor de WENDY nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de winactie.
 7. WENDY Multimedia BV behoudt zich het recht voor om de winactie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op de daarvoor betreffende website www.wendyonline.nl
 8. WENDY Multimedia BV is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 9. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door WENDY Multimedia BV.
 10. Door deelname aan de winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met alle genoemde actievoorwaarden.
 11. Wij maken u erop attent dat de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden opgenomen in het gegevensbestand van WENDY Multimedia BV. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de actie en de uitreiking van de eventuele prijzen (dat betekent dat uw mailadres wordt verstrekt aan het bedrijf welke de prijs aan u gaat uitreiken). Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante informatie en aanbiedingen van producten en diensten van WENDY Multimedia BV. Indien u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u dit per e-mail melden bij redactie@wendymultimedia.nl . Voor meer informatie verwijzen wij naar www.wendyonline.nl/over-ons
 12. WENDY heeft te allen tijde het recht de inhoud van de actie en/of de prijzen aan te passen en om deze voorwaarden aan te passen. In geval van een wijziging wordt een nieuwe versie van de voorwaarden zo spoedig mogelijk op de website www.wendyonline.nlgeplaatst.
 13. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft WENDY het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 14. WENDY heeft het recht om de winnaars met initialen, achternaam en woonplaats op de website van WENDY bekend te maken.
 15. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 16. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of voor een andere prijs en zijn niet overdraagbaar aan derden.
 17. WENDY is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze actie. WENDY is ook niet aansprakelijk voor opgave door een deelnemer van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van deelnemers.
 18. WENDY Multimedia BV koppelt de winnaars aan het bedrijf (Rituals, Corendon, CarryOn, Pillows Hotel, Care Cosmetics, C&A, DISQ, Batavus, Mari van der Ven, Ruud de Wild, Expresso, Select Wellness Group, Uitgeverij Brandt, Earcraft, Piet Klerkx, NIKKI). Vervolgens wordt de gewonnen prijs (in overleg) ingepland of ontvangen.